Kullanıcı Sözleşmesi

Taraflar

İşbu Websitesi Kullanıcı Sözleşmesi ("Kullanıcı Sözleşmesi"), Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi ile Websitesi'ne giriş yapan ve/veya üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı'nın Websitesi'ni kullanmasına yönelik olarak ve Websitesi'nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

Kullanıcı, Websitesi'ne giriş yaparak ve/veya üye olarak Kullanım Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder.

Hizmetlerin Tanımı
Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamında değişik iletişim servisleri (oylama, hediye paketi siparişi verebilme, özel üretim siparişi alma, duyuru isteme, promosyon bildirisi isteme gibi) ve elektronik ortamda alışveriş imkanı sunar. Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi üyelik sistemi Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi üyesi kendisinin belirleyeceği bir "şifre"ye sahip olur. Kayıt sırasında vermiş olduğunuz e-mail adresi üyeye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir; aynı e-mail adresi ile iki farklı üyeliğiniz olamaz. "Şifre" sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifre'nin seçimi ve korunması tamamı ile kullanıcının sorumluluğundadır. Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. Kullanıcının Sanal Mağazası üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kayıt sırasında girdiği e-mail adresi ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi online mağazasına "login" olmak şeklinde tanımlanır.

Fikri Mülkiyet Hakları
Bu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü markası ve diğer markalar, www.olgunlasmakirklareli.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir.

Kullanıcılar, Websitesi üzerinde yer alan ve Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi’ne ve diğer Kullanıcılara ait her türlü Fikri Sinai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Hak ve Yükümlülükler
Kullanıcı'lar, Websitesi dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi Kullanıcı'lar tarafından iletilen veya Websitesi üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

Kullanıcı'ların Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi’nin, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu doğmaz.

Kullanıcı tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına ve Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi, ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını, diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı, kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı, Reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, Anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı taahüt eder.

Kullanıcı diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi, Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi servisleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi'nden tazminat talep etmemeyi, Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi'nden izin almadan Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı taahüt eder.

Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebilir ve üyeler kurallara aykırı davrandığı takdirde Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi  gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahiptir.  

Kullanıcı, Gizlilik Hükümleri’nde yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi’nin kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi’nden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi’nin yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

Müşteri sistem üzerindeki satın alma işlemini geçerli bir kredi kartı aracılığı ile yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını Müşteriler mal teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduklarını imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini, Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi adına ürünü kendisine teslim eden kişinin "ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair" ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi' nin üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Kullanıcı tarafından kayıt sırasında girilen e-mail adresi ve şifresi Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi tarafından müşteriye sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi tüm alanları doldurmuş olan müşterilerinin ya da şifresi olduğu halde bağlanmakta olan müşterilerin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını süresiz olarak engelleyebilir.

Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez.

Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi'nin satışları, kendi stokları ile sınırlıdır. Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.

Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi ürünlerin Sanal Mağazada teşhir edilmesiyle, sipariş üzerine üretilen ürünler de dahil olmak üzere, ürünlerin stokta bulunmasını taahhüt etmez.

Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi üyenin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. ticari amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir.

Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi müşterinin onayı olmadan Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi bünyesinde ürünü bulunan şirketlerin, müşteriye yönelik her türlü reklam ve promosyon faaliyetlerinde bulunmasını, Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi bünyesinde bulunan müşteri bilgilerini kullanarak gerçekleştirilmesini destekleyebilir ya da bu faaliyetleri bizzat yürütebilir.

Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi'nde satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi'ne aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.

Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi, üyenin başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi'nın sorumlu olmadığını kabul eder.

Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Bu halde üyenin hizmetlerden yararlanabilmesi için sözleşme değişikliklerini ilgili butonu tıklamak suretiyle onaylaması gerekir. 

Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, veya ücretli hale dönüştürebilir. Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi kredi kartı limiti onaylanamadığı halde istediği müşterilerine alışveriş yapma izni verme hakkına sahiptir.

Ürün Teslimatı
Siparişinizdeki ürünler adresinize PTT Kargo ile teslim edilir. Teslimat konusundaki şart ve kurallar ilgili firmaca belirtildiği gibidir. Teslimat ile ilgili diğer detaylar için tıklayın.

Sözleşme Değişikliği
Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Websitesi'nde ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanım Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

Yetkili Mahkeme
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Kırklareli Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

Gizlilik Taahhüdü ve Güvenlik Politikası
Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi’ne kayıt olurken kullandığınız üyelik bilgileri ve kişisel bilgiler gizli tutulmakta olup, sizin onayınız dışında diğer üyelere hiçbir şekilde açılmaz. Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi’nden kredi kartı kullanarak satın alım yapan üyenin kullandığı kredi kartı "iyzico" ödeme sistemi güvencesindedir, Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi, çalışanları veya diğer üçüncü şahıslar kredi kartı bilgilerinizi göremez.

Sözleşmenin Sona Ermesi
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Websitesi'ne giriş yaptığı ve/veya üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi, Kullanıcı'ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Websitesi içinde yer alan Kullanıcı’nın, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda Kullanıcı Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih sebebiyle, Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi'nin uğradığı doğrudan veya dolaylı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.